หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรม




                                                     งานในเอก ประถมศึกษา





ภาพกิจกรรมการปลูกผัก






                              ภาพกิจกรรมการแข่งขันปันจกัรยาน   จอมบึง-สวนผึ้งใจเกินร้อย

                                               ภาพกิจกรรมรับน้อง ปี2556



                                                              
                                                              เข้าแถวรวม เพื่อเตรียมรับน้อง



รุ่นพี่รอให้รุ่นน้องที่ยังไม่ได้รายชื่อมาขอและแบ่งกลุ่มที่จะพาน้องๆไปทำจริกรรม


น้องๆเตรียนตัวไปทำกิจกรรม


ภาพกิจกรรมตอนที่น้องๆเข้าฐานต่างๆ